Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Η άποψη σας είναι σημαντική και μας ενδιαφέρει!

Ως χρήστης της Πύλης είστε ο κατάλληλος για να εκφέρετε άποψη και να συμβάλετε έτσι, στη διαμόρφωση και βελτίωσή της, όσο αφορά τις πληροφορίες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, αλλά και τη διάταξη/ταξινόμηση των πληροφοριών, τη φιλικότητά της (user friendliness) και την ευκολία στη χρήση της.

Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις σας για βελτίωση και αναβάθμιση της Πύλης είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες. Για το σκοπό αυτό, παρακαλώ όπως αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες, και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.


Χώρα Διαμονής:

1. Επίπεδο Μόρφωσης:
2. Εμπειρία στη Χρήση του Διαδικτύου:
3. Ηλικία:


4. Φύλο:


5. Για ποιούς λόγους επισκέπτεστε την Πύλη; (Επιλέξτε όσα εφαρμόζονται):6. Έχετε εντοπίσει τις πληροφορίες που αναζητούσατε;
7. Βαθμολογείστε την Πύλη στα ακόλουθα σημεία:

α. Πόσο χρήσιμες είναι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται;

β. Πόσο εύκολα έχετε εντοπίσει τις πληροφορίες ή/και υπηρεσίες που αναζητούσατε;

γ. Πόσο λειτουργική, φιλική και εύκολη είναι στη χρήση της;

δ. Πόσο βοηθητική είναι η οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται;

ε. Πως κρίνετε την όλη εμφάνιση (σχεδιασμό) της;

στ. Ποια είναι η γενική σας βαθμολογία για την Πύλη;

8. Θα συστήνατε την Πύλη σε άλλους;